Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
  1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm mà các bạn mua tại Verygood chúng tôi.
  2. Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.
  3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. 
  4. Trường hợp sản phẩm gửi bảo hành kéo dài, các bạn vui lòng chờ theo khoảng thời gian chúng tôi đã thông báo trước.